Annonse

Annonse

Ideer

«Ingen av dem som har engasjert seg, har pekt på konkrete medier eller konkrete feilgrep.»
«Det handler ikke bare om hva som er mest i tråd med et gammelgresk ideal, men om vi får riktigere avgjørelser ut av endringen.»
«Vi er her for å så fredsfrø, og når den tid kommer, kan etterkommere høste det.»
«Hva mener vi med likemenn?»