00:00 - 01. desember 2017

Ingen skam å ville hjelpe

Når spørsmål om sikkerhet og terror dominerer, havner bistandspolitikk fort i glemmeboken. Norge må fortsette å ta en lederrolle.

Vannmangel: Verdens behov for ferskvann er raskt økende. I India er 100 millioner mennesker uten tilgang til en trygg vannkilde. Vannmangel er et problem vi kan gjøre noe med, skriver Abid Q. Raja. Bildet viser vannutdeling i New Delhi, India. Foto: Kevin Frayer / AP / NTB Scanpix Kevin Frayer/AP/NTB scanpix/AP/NTB scanpix

Da jeg ble valgt inn på Stortinget i 2013, kom jeg rett fra jobben i Utenriksdepartementet ved ambassaden i India. Mens jeg bodde der, gikk mine tre barn på den amerikanske skolen i New Delhi, i en enklave av ambassader og ambassadeboliger. Det var en fantastisk skole, med svømmebasseng, gymsaler, fotballbaner og store grøntarealer, rene toaletter og rent drikkevann. Undervisningen var i verdensklasse.

Men midt i idyllen av ambassader, rett over gaten for skolen, lå et slumområde med 500 boenheter. Der var det intet rent vann, elendige sanitære forhold og falleferdige hus. En gang om dagen kom en sliten tankbil med vann, og kvinner med store plastkanner dannet lange køer i stekende sol. Barna fra slummen løp rett som det var ut av komplekset og gjorde fra seg på gaten, mens vi diplomater kjørte forbi i våre behagelig tempererte SUV-er, på vei til fasjonable leiligheter med dusjer, vasker og vannklosetter.

Som forelder er det umulig å ikke glede seg over at dine egne barn går på en skikkelig skole i trygge omgivelser. Samtidig umulig ikke å bli opprørt av urettferdigheten i at andre barn, på alder med dine egne, lever under så kummerlige forhold, langt under fattigdomsgrensen og med svært dårlige fremtidsutsikter.

Annonse

Kjetil Jakobsens artikkel om Norges vei til velstand og sosial likhet trenger noen utfyllende kommentarer.