00:05 - 05. mars 2021

Vi vet hvilke eksperter vi kan stole på, skriver Kyrre Wathne.

Kan man egentlig bli ekspert på boligpriser? Forskningen gir klare svar, skriver Kyrre Wathne.

Annonse

«Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning er det viktigste styringsredskapet i forskningspolitikken.»
«Man kan fortviles over at militære ledere forbereder for krig, men det er deres yrke.»