00:05 - 05. mars 2021

USA kan narre skjorta av oss

Et spakt Storting lar humla suse, og det gjør Institutt for forsvarsstudier også.

Annonse

«Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning er det viktigste styringsredskapet i forskningspolitikken.»
«Man kan fortviles over at militære ledere forbereder for krig, men det er deres yrke.»