08:15 - 28. mars 2021

Regjeringen viser ingen interesse for transportmiddelet som kan smadre den norske bilavhengigheten, skriver Ulrik Eriksen.

Regjeringen viser ingen interesse for transportmiddelet som kan smadre den norske bilavhengigheten, skriver Ulrik Eriksen.

Vi kunne vært kjent som elsykkellandet, men elsykkelen får ingen dytt eller hjelp av regjeringen, skriver Ulrik Eriksen. Foto: Morgenbladet
Annonse

«Fredrik Heffermehl med hallusinatorisk lesning.»
«Det eigentlege problemet med Melbys nye reform er ikkje fjerning av fag.»
«Vi advarer mot forslaget i Fullføringsreformen om å svekke fremmedspråkene.»
«Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning er det viktigste styringsredskapet i forskningspolitikken.»
«Man kan fortviles over at militære ledere forbereder for krig, men det er deres yrke.»