00:00 - 26. mars 2021

Politikerne er blitt moren din, skriver Ove A. Vanebo

Politikerne er blitt moren din, skriver Ove A. Vanebo.

Annonse

«Fredrik Heffermehl med hallusinatorisk lesning.»
«Det eigentlege problemet med Melbys nye reform er ikkje fjerning av fag.»
«Vi advarer mot forslaget i Fullføringsreformen om å svekke fremmedspråkene.»
«Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning er det viktigste styringsredskapet i forskningspolitikken.»