15:19 - 05. mars 2021

Martha C. Nussbaum er vinner av årets Holbergpris

Hennes innflytelse strekker seg langt utenfor fagfilosofenes rekker, skriver Lars Fr. H. Svendsen.

Et slående trekk ved Martha C. Nussbaums filosofiske forfatterskap er ikke bare at det er så omfattende, men også at det spenner over et så stort mangfold av emner, skriver Lars Fr. H. Svendsen. Foto: University Of Chicago / Holbergprisen
Annonse

«Fredrik Heffermehl med hallusinatorisk lesning.»
«Det eigentlege problemet med Melbys nye reform er ikkje fjerning av fag.»
«Vi advarer mot forslaget i Fullføringsreformen om å svekke fremmedspråkene.»
«Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning er det viktigste styringsredskapet i forskningspolitikken.»
«Man kan fortviles over at militære ledere forbereder for krig, men det er deres yrke.»