11:47 - 22. mars 2021

Levekår og innvandrerbakgrunn må også brukes som fordelingsnøkler for vaksine

Pandemier har alltid også vært et sosialt fenomen. Fattigdom og etnisitet påvirker hvem som blir eksponert og smittet, hvem som dør og hvem som overlever, skriver Svenn-Erik Mamelund.

Det ikke er nok å fordele vaksiner til kommunene etter kun den medisinske nøkkelen for å redusere risiko for smitte, sykehusinnleggelser og død, skriver Svenn-Erik Mamelund. Her: Mangfoldskontakt Shabana Fazal, går fra dør til dør og deler ut munnbind og informerer. Stovner i Oslo er en av bydelene med høyest smitte og større grad av innvandring. Fredrik Solstad / VG / NTB
Annonse

«Vi advarer mot forslaget i Fullføringsreformen om å svekke fremmedspråkene.»
«Fredrik Heffermehl med hallusinatorisk lesning.»
«Det eigentlege problemet med Melbys nye reform er ikkje fjerning av fag.»
«Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning er det viktigste styringsredskapet i forskningspolitikken.»
«Man kan fortviles over at militære ledere forbereder for krig, men det er deres yrke.»