00:05 - 05. mars 2021

Hvordan skal vi bruke fosterdiagnostikk til det beste for individer og samfunn?

Hva vil vi med fosterdiagnostikken – hva er dens formål og hvordan begrunner vi den? 

Ultralyd til alle: Stortingets vedtak i mai 2020 innebar en ny fase i historien om fosterdiagnostikk i Norge. Til tross for mange spaltemeter med diskusjon i årenes løp, ikke minst i Morgenbladet, er det noe viktig som har manglet, skriver Eivor Oftestad, Bjørn Hofmann og Morten Magelssen. Foto: BSIP / Universal Images Group via Getty Images
Annonse

«Vi advarer mot forslaget i Fullføringsreformen om å svekke fremmedspråkene.»
«Fredrik Heffermehl med hallusinatorisk lesning.»
«Det eigentlege problemet med Melbys nye reform er ikkje fjerning av fag.»
«Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning er det viktigste styringsredskapet i forskningspolitikken.»
«Man kan fortviles over at militære ledere forbereder for krig, men det er deres yrke.»