00:05 - 05. mars 2021

Hører man allsang i dette landet nå, er det garantert tonene fra det aller siste verset

Abid Raja har gjort så godt han kan. Det er på tide å gi ham ordentlige redskaper, skriver Pål Rake.

Å strupe kunstens stemme i samfunnet er et billig grep i dag. Dyrt i morgen, skriver Pål Rake. Her er sangstemmen illustrert med et bilde av Gjøvik mannskor på 1940-tallet. Foto: Mjøsmuseet / Digitalt Museum
Annonse

«Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning er det viktigste styringsredskapet i forskningspolitikken.»
«Man kan fortviles over at militære ledere forbereder for krig, men det er deres yrke.»