00:00 - 26. mars 2021

Har vi en pandemi av politisk korrekthet, spør Alexander Zlatanos Ibsen.

Har vi en pandemi av politisk korrekthet, spør Alexander Zlatanos Ibsen.

Den libanesisk-kanadiske psykologen Gad Saad tar utgangspunkt i evolusjonspsykologi og epidemiologi når han gir seg i kast med å forklare hvordan radikalt tankegods og identitetspolitikk er i ferd med å forpeste alt. Her: 20. januar demonstrerte tusenvis av talsmenn for våpenrettigheter i Virginia. Foto: Mark Peterson / Redux / NTB
Annonse

«Det eigentlege problemet med Melbys nye reform er ikkje fjerning av fag.»
«Vi advarer mot forslaget i Fullføringsreformen om å svekke fremmedspråkene.»
«Fredrik Heffermehl med hallusinatorisk lesning.»
«Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning er det viktigste styringsredskapet i forskningspolitikken.»
«Man kan fortviles over at militære ledere forbereder for krig, men det er deres yrke.»