00:00 - 19. mars 2021

Forberedelser til stormaktskrig må bli valgkampsak, skriver Tore Wig

Forberedelser til stormaktskrig må bli valgkampsak, skriver Tore Wig

Forskningen holder stormaktskrig i det 21. århundret som en reell mulighet. Men samtidig er denne innsikten helt fraværende fra den politiske debatten. Litt på samme måte som en verdensomspennende pandemi var det i 2018, skriver Tore Wig.
Annonse

«Fredrik Heffermehl med hallusinatorisk lesning.»
«Det eigentlege problemet med Melbys nye reform er ikkje fjerning av fag.»
«Vi advarer mot forslaget i Fullføringsreformen om å svekke fremmedspråkene.»
«Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning er det viktigste styringsredskapet i forskningspolitikken.»