00:00 - 26. mars 2021

Et liv på jorden uten døden fortoner seg som et helvete, skriver Maria Kjos Fonn.

Død og oppstandelse 1: Visjonen om å bli levende begravet er for et urmareritt å regne, skriver Maria Kjos Fonn (bildet). Men man kan også tenke seg den motsatte skrekkvisjonen: å være død og bli tvunget ut av graven.
Annonse

«Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning er det viktigste styringsredskapet i forskningspolitikken.»
«Man kan fortviles over at militære ledere forbereder for krig, men det er deres yrke.»