09:08 - 03. mars 2021

Er det på tide å stille større kompetansekrav til politikerne?

Holder det at en regjering er folkevalgt for at vi skal anse den som kvalifisert? I Italia settes spørsmålet på spissen.

Italias nye statsminister Mario Draghi (t.h.) mottar en bjelle fra avtroppende Giuseppe Conte, Roma 13. februar. Italia har gått fra en populistisk-ledet regjering av politiske noviser, som har kompensert for manglende erfaring med overskudd av entusiasme, til en regjering ledet av en mann som er mer kompetent og erfaren enn de fleste, men som nok ikke er spesielt entusiastisk, skriver Eva-Kristin Urestad Pedersen. Foto:  Alessandra Benedetti /Corbis /Getty Images
Annonse

«Fredrik Heffermehl med hallusinatorisk lesning.»
«Det eigentlege problemet med Melbys nye reform er ikkje fjerning av fag.»
«Vi advarer mot forslaget i Fullføringsreformen om å svekke fremmedspråkene.»
«Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning er det viktigste styringsredskapet i forskningspolitikken.»
«Man kan fortviles over at militære ledere forbereder for krig, men det er deres yrke.»