14:11 - 04. mars 2021

Er det ikke deilig å ha noen å hate?

Thomas Lundbo har lest René Girards syndebukkteorier i koronatiden.

Avsløringer: Noe av det fascinerende ved å lese René Girard ligger nettopp i følelsen av få se «de skjulte tingene» – av å bli invitert med inn i kulturens lønnkammer for å bevitne avsløringen av sannheter om menneskenaturen, skriver Thomas Lundbo. Her er René Girard i Paris, 1979. Foto: Laurent Maous/ Gamma-Rapho via Getty Images
Annonse

«Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning er det viktigste styringsredskapet i forskningspolitikken.»
«Man kan fortviles over at militære ledere forbereder for krig, men det er deres yrke.»