00:05 - 05. mars 2021

En rettferdig miljøpolitikk må være rød

Mens regjeringens klimapolitikk gjør vanlige folk fattigere, samtidig som noen få rike slipper unna, snur vi dette på hodet – og lar de med mest ressurser bidra mest til omstillingen.

Skål for klimaet! Nei, det nytter det ikke å la vanlige folk ta regningen mens de rike slipper unna, skriver Marie Sneve Martinusen. Foto: Thomas Lohnes/Getty Images
Annonse

«Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning er det viktigste styringsredskapet i forskningspolitikken.»
«Man kan fortviles over at militære ledere forbereder for krig, men det er deres yrke.»