11:41 - 15. februar 2021

Skjevheter i smitten viser hvordan det faktisk står til med likheten i Norge. Fremtiden er klassekamp, skriver Asle Toje.

Skjevheter i smitten viser hvordan det faktisk står til med likheten i Norge. Fremtiden er klassekamp, skriver Asle Toje.

Ordskiftet omkring nedstengingene er et utstillingsvindu for Norges nye økonomi. Mye smittevern var tenkt ut av middelklassen, for middelklassen, skriver Asle Toje. Her: Tromsø 31. mars 2020, Peab Bjørn Bygg merket konsekvensen av «søring-karantenen» og slet med få å folk opp sørfra. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB 
Annonse

«Når synlighet og aktivitet hovedsakelig kun er mulig i digitale kanaler, er det ofte kun de kjente og etablerte som klarer seg.»
«Vi er flere som har opplevd at Doga har beveget seg bort fra det tette båndet til norsk industri og næringsliv.»