11:47 - 08. februar 2021

Psykiske lidelser kan være både en risikofaktor for og konsekvens av pandemien

God beredskap bør ta høyde for den tosidige sammenhengen mellom psykisk sykdom og pandemier, skriver Svenn-Erik Mamelund.

I likhet med covid-19 finnes en rekke personlige fortellinger om at pasienter som overlevde spanskesyken, slet med både fysisk og psykisk helse, skriver Svenn-Erik Mamelund. Her: Edvard Munch: «Selvportrett etter spanskesyken» (utsnitt, 1919). Foto: Munchmuseet
Annonse

«Fredrik Heffermehl med hallusinatorisk lesning.»
«Det eigentlege problemet med Melbys nye reform er ikkje fjerning av fag.»
«Vi advarer mot forslaget i Fullføringsreformen om å svekke fremmedspråkene.»
«Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning er det viktigste styringsredskapet i forskningspolitikken.»
«Man kan fortviles over at militære ledere forbereder for krig, men det er deres yrke.»