00:00 - 26. februar 2021

Også Oslo-dialektane er vanskelege for dei som bur andre plassar i landet

Kva forvirrar innvandrarane? Er det dialektord eller er det ord som «gjeldende smitteverntiltak», «håndvaskrutiner» og «personvernhensyn»?

Er det vanskeleg å forstå når Høye seier «utforbi»?
Annonse

«Fredrik Heffermehl med hallusinatorisk lesning.»
«Det eigentlege problemet med Melbys nye reform er ikkje fjerning av fag.»
«Vi advarer mot forslaget i Fullføringsreformen om å svekke fremmedspråkene.»
«Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning er det viktigste styringsredskapet i forskningspolitikken.»
«Man kan fortviles over at militære ledere forbereder for krig, men det er deres yrke.»