07:55 - 14. februar 2021

Når etikken settes på prøve

Korona har satt forskningsetikken under press, men er dette tiden for å revurdere vårt etiske rammeverk?

Om det er noe pandemien har synliggjort, så er det at forskningsetikken angår hver og en av oss. Det kan være forsvarlig å lempe på krav dersom den antatte nytteverdien er svært høy, men det er helt vesentlig at vi har en åpen og bred debatt om dette, skriver kronikkforfatterne. Foto: Heiko Junge / NTB
Annonse

«Fredrik Heffermehl med hallusinatorisk lesning.»
«Det eigentlege problemet med Melbys nye reform er ikkje fjerning av fag.»
«Vi advarer mot forslaget i Fullføringsreformen om å svekke fremmedspråkene.»
«Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning er det viktigste styringsredskapet i forskningspolitikken.»
«Man kan fortviles over at militære ledere forbereder for krig, men det er deres yrke.»