11:35 - 11. februar 2021

Marte Michelet forstår ikke forskningsetikk, skriver Kjetil Jakobsen

Marte Michelet forstår ikke forskningsetikk, skriver Kjetil Jakobsen.

Grovkornet litterært grep: Det mest graverende etikkbruddet i boken «Hva visste hjemmefronten» er behandlingen av Alf T. Pettersen, hovedmannen bak Carl Fredriksens Transport, skriver Kjetil Jakobsen. Her: Fra grenseområdet mellom Norge og Sverige i 1940. Foto: Ukjent fotograf / NTB
Annonse

«Fredrik Heffermehl med hallusinatorisk lesning.»
«Det eigentlege problemet med Melbys nye reform er ikkje fjerning av fag.»
«Vi advarer mot forslaget i Fullføringsreformen om å svekke fremmedspråkene.»
«Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning er det viktigste styringsredskapet i forskningspolitikken.»
«Man kan fortviles over at militære ledere forbereder for krig, men det er deres yrke.»