00:00 - 26. februar 2021

Å kjempa mot vindmøller

Klimahensyn har trumfa miljøhensyn i spørsmål om vindkraft her til lands. Men hvis tapet av natur er ein like stor trussel som klimaendringane, blir argumentet for å verna naturen det same som for å bygga ut såkalla rein kraft, skriv Anders Totland.

Høg pris: Anne Grubba Bottenvik omfamnar søstera Elin Grubba Rabben, medan dei første turbindelane kjem til vindkraftsanlegget på Frøya. «Korleis skal den levande naturen – og enkeltmenneske sine verdifulle opplevingar – prissetjast når ein skal rekna på lønsemda i utbygging av ny kraftproduksjon?», spør Anders Totland. Han har følgt vindkraftutbygginga sidan starten av 2019. Foto: Kim Nygård / Adresseavisen
Annonse

«Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning er det viktigste styringsredskapet i forskningspolitikken.»
«Man kan fortviles over at militære ledere forbereder for krig, men det er deres yrke.»