08:16 - 11. februar 2021

Den største trusselen mot Norge er det vi selv som står for, når vi surfer hjernedødt på nettet, skriver Hanne Eggen Røislien.

Den største trusselen mot Norge er det vi selv som står for, når vi surfer hjernedødt på nettet, skriver Hanne Eggen Røislien.

Mens landet drives videre fra kjøkkenbordet, er hjemmekontoret også blitt en nasjonal sikkerhetstrussel. Foto: Heiko Junge / NTB
Annonse

«Fredrik Heffermehl med hallusinatorisk lesning.»
«Det eigentlege problemet med Melbys nye reform er ikkje fjerning av fag.»
«Vi advarer mot forslaget i Fullføringsreformen om å svekke fremmedspråkene.»
«Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning er det viktigste styringsredskapet i forskningspolitikken.»
«Man kan fortviles over at militære ledere forbereder for krig, men det er deres yrke.»