00:00 - 08. januar 2021

Wigs forslag vil rødmerke mye kvalitativ forskning

Et svanemerke for god og troverdig forskning bør innbefatte mer enn en kvantitativ tilnærming til nøytralitet.

Illustrasjon: Christian Belgaux, kildefoto: Henriksen & Steen via Nasjonalbiblioteket
Annonse

«Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning er det viktigste styringsredskapet i forskningspolitikken.»
«Man kan fortviles over at militære ledere forbereder for krig, men det er deres yrke.»