14:05 - 12. januar 2021

Svanemerking av forskning er et blindspor

Vi risikerer at verdifulle kunnskapskilder går tapt i prosessen.

Svanemerke for forskning? I en verden preget av informasjonsoverflod og forkjærlighet for enkle budskap, kan det være fristende å innføre kvalitetsstandarder. Men det er ikke sikkert svanemerking er løsningen på troverdighetens problem, skriver Mona-Lisa Angell. Her: Petriskåler til bruk i kreftforskning, Nancy, Frankrike. Foto: Ukjent fotograf / Science Photo Library / NTB
Annonse

«Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning er det viktigste styringsredskapet i forskningspolitikken.»
«Man kan fortviles over at militære ledere forbereder for krig, men det er deres yrke.»