00:00 - 08. januar 2021

Suget etter den norske gettoen

Forestillingen om den opprinnelige idyllen i de nye bydelene stemmer dårlig med virkeligheten. Drabantbyene hadde problemer også før innvandrerne bosatte seg der. Det nye er at beboerne i økende grad får skylden alene, skriver Øyvind Holen. 

Forfulgt av gettobegrepet: Getto er en bok for de 97 prosent av ungdommene under 18 år i Oslo som aldri har vært i kontakt med politiet. Å stemple et boligområde som «getto» har i over 40 år vært et enkelt grep for å gi ikke-vestlige innvandrere hovedansvaret for sosiale problemer og manglende integrering i Norge, skriver Øyvind Holen. Foto: Katinka Hustad
Annonse

«Det som virker i statsvitenskap, virker ikke nødvendigvis i antropologi.»