00:00 - 08. januar 2021

Sitatfeil

At et partis historiske oppgave er ferdig, betyr ikke at partiets historie dermed er slutt.

Annonse

«Det som virker i statsvitenskap, virker ikke nødvendigvis i antropologi.»