07:33 - 10. januar 2021

Sikkerhet er ingen unnskyldning for å lukke debatter om nytt regjeringskvartal

Kostnadene for nytt regjeringskvartal er mer enn fordoblet på seks år. Sikkerhet er et godt kort for å få aksept for slike kostnadsøkninger.

Det som planlegges av sikkerhetstiltak i regjeringskvartalet, bør debatteres i det offentlige rom, ikke minst fordi tiltakene har ringvirkninger som går langt ut over sikkerheten til de som har sitt arbeidssted der, skriver kronikkforfatterne. Foto: Statsbygg / Team Urbis
Annonse

«Det som virker i statsvitenskap, virker ikke nødvendigvis i antropologi.»