00:00 - 08. januar 2021

Forskere oppmuntres til å fjerne seg fra folks hverdag, skriver Benedikte M. Høgberg.

Forskere oppmuntres til å fjerne seg fra folks hverdag, skriver Benedikte M. Høgberg.

Annonse

«Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning er det viktigste styringsredskapet i forskningspolitikken.»
«Man kan fortviles over at militære ledere forbereder for krig, men det er deres yrke.»