07:55 - 21. januar 2021

Et forbud mot atomvåpen – hva så?

Stormaktene har lenge forsøkt å stanse avtalen. Nå trer FN-traktaten som forbyr atomvåpen, likevel i kraft. Det skaper ny dynamikk, skriver Kjølv Egeland.

Forbudstraktaten skaper nå ny dynamikk ved å tegne opp et tydelig skille mellom de landene som faktisk har fraskrevet seg enhver bruk og befatning med atomvåpen og de som ikke har det. Atomvåpenstatene og Nato-medlemmer som Norge har ikke overraskende motsatt seg denne utviklingen, skriver Kjølv Egeland. Her: Soldater fra U.S. Army 11th Airborne Division følger med på en prøvespregning, Nevada 1. november 1951. Foto: National Archives / Getty Images
Annonse

«Gjermund Forfang Rongved viser hvor lett det blir for president Joe Biden å kjøre Norge forlengs og baklengs dit han vil ha oss.»
«Når synlighet og aktivitet hovedsakelig kun er mulig i digitale kanaler, er det ofte kun de kjente og etablerte som klarer seg.»