11:30 - 06. januar 2021

En nyttårs-elegi til sørgende predatorer

I 2021 vil økosorgen trolig vokse. Hvordan kan den få utløp? Hva kan sorgen gi oss?

Alt blir sannsynligvis ikke bedre. Naturtapet og klimaendringene er konkrete og erfares for flere og flere nå, derfor tror jeg at økosorgen vil øke i omfang, skriver Knut Ivar Bjørlykhaug. Her: Fornebu, Bærum, november 2020. Foto: Christian Belgaux Christian Belgaux
Annonse

«Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning er det viktigste styringsredskapet i forskningspolitikken.»
«Man kan fortviles over at militære ledere forbereder for krig, men det er deres yrke.»