13:00 - 06. januar 2021

Den bilbegrensende politikken er så mainstream i Oslo at det fremstår maktkritisk å kjempe for de kjørendes rettigheter, skriver Ulrik Eriksen.

Den bilbegrensende politikken er så mainstream i Oslo at det fremstår maktkritisk å kjempe for de kjørendes rettigheter, skriver Ulrik Eriksen.

Å fremstille samfunnets hegemoniske bilaktører som ofre er litt som når en hvit, middelaldrende mann klager over at han ikke får lov til å ytre seg lenger, skriver Ulrik Eriksen.
Annonse

«Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning er det viktigste styringsredskapet i forskningspolitikken.»
«Man kan fortviles over at militære ledere forbereder for krig, men det er deres yrke.»