00:00 - 04. desember 2020

Sosiale helseulikheter er ikke et kommunikasjonsproblem

Norsk-somaliere er særlig hardt rammet av covid-19. Men medlidenhet hjelper dem ikke. 

Vi medisinere må lære oss å løfte blikket til de strukturelle og sosiale helsedeterminantene, skriver innsenderne. Her behandles pasienter med covid-19 på intensivavdelingen på Oslo universitetssykehus Rikshospitalet. Foto: Jil Yngland / NTB
Annonse

«Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning er det viktigste styringsredskapet i forskningspolitikken.»
«Man kan fortviles over at militære ledere forbereder for krig, men det er deres yrke.»