00:00 - 04. desember 2020

Sannheten, ifølge Pfizer

Å ta ut betydelig profitt på en vaksine som alle trenger, midt i en pandemi, er uetisk. 

Vi vet ennå ikke om Pfizer vil tilby lavere priser i lavinntektsland, skriver Katerini T. Storeng og Antoine de Bengy Puyvallée om koronavaksinen. Bildet er fra en klinisk studie av covid-19-vaksine i Florida i september i år. Foto: Eva Marie Uzcategui / Bloomberg / Getty Images
Annonse

«Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning er det viktigste styringsredskapet i forskningspolitikken.»
«Man kan fortviles over at militære ledere forbereder for krig, men det er deres yrke.»