08:45 - 03. desember 2020

Nye gigantiske motorveier mellom de største byene gjør nullvekstmålet uoppnåelig, skriver Ulrik Eriksen.

Nye gigantiske motorveier mellom de største byene gjør nullvekstmålet uoppnåelig, skriver Ulrik Eriksen.

For å begrense motorveiens forsprang, bør det innføres en lov i Norge: I områder der vei og skinner går parallelt, skal ny sporlegging alltid prioriteres før motorveibygging, foreslår Ulrik Eriksen.
Annonse

«Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning er det viktigste styringsredskapet i forskningspolitikken.»
«Man kan fortviles over at militære ledere forbereder for krig, men det er deres yrke.»