00:00 - 18. desember 2020

Naudsynt presisering

Ein historikar kan ikkje ha hevd på «meningsinnholdet» i eit sitat.

Annonse

«Når synlighet og aktivitet hovedsakelig kun er mulig i digitale kanaler, er det ofte kun de kjente og etablerte som klarer seg.»