00:00 - 04. desember 2020

Nåtiden er ikke historiens endestasjon

Fortiden tvinges til å tjene og bekrefte samtidens verdier og politiske prosjekter, skriver Terje Tvedt.

En vei ut: I Norge er det gjort få forsøk på å skrive verdenshistorie. De som finnes, er ofte bare en utstilling av forfatterens og samtidens fordommer, skriver Terje Tvedt, og spør om det finnes en vei ut. Fotomontasje: Morgenbladet. Kildefoto: Digitalt Museum, Kunsthistorisches Museum Wien, Boston University, Das Bundesarchiv, Wikimedia Commons, Michael Ochs Archives / Getty Images, Universal History Archive / Getty Images, Shen Wei / Getty Images, Ipsumpix / Corbs via Getty Images, snl.no, Steve Swayne, Nasjonalmuseet, Artur Widak / Nurphoto via Getty Images og Clu / Getty Images.
Annonse