00:00 - 18. desember 2020

Menneskenes evne til å tilpasse seg nye normaltilstander, er dypt fascinerende, skriver Hanne Eggen Røislien.

Menneskenes evne til å tilpasse seg nye normaltilstander, er dypt fascinerende, skriver Hanne Eggen Røislien.

Annonse

«Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning er det viktigste styringsredskapet i forskningspolitikken.»
«Man kan fortviles over at militære ledere forbereder for krig, men det er deres yrke.»