07:49 - 05. desember 2020

Å feste lit til en forfatter

Sorgen og forvirringen som oppstår fra tap av grunnleggende tillit, er et underkommunisert aspekt i metoo-kampanjen, skriver Gry Strømme.

Hvorfor rystes vi så dypt når et forbilde faller, spør Gry Strømme i dette essayet. Bildet er av Edward Hoppers maleri «Hotel Room» (1931). Foto: Francis G. Mayer / Corbis / Getty Images
Annonse

«Også Oslo-dialektane er vanskelege for dei som bur andre plassar i landet.»
«Når synlighet og aktivitet hovedsakelig kun er mulig i digitale kanaler, er det ofte kun de kjente og etablerte som klarer seg.»
«Vi er flere som har opplevd at Doga har beveget seg bort fra det tette båndet til norsk industri og næringsliv.»
«Kappløpet mot kunstig intelligens pågår for fullt, uten at vi har en klar formening om hva vi faktisk er på vei mot.»
«Det er ingen menneskerett, eller trusrett, å drive lærarutdanning.»