09:16 - 08. desember 2020

Er samfunnsforskningen autonom?

Vi trenger ikke forkaste vitenskapelige idealer og prinsipper for å studere makt eller undertrykkende ideer.

Tilhengere av dette «autonomisynet» vil sette opp en mur rundt sosiale fenomen og stenge vitenskapen ute. Ett forsøk på å sette opp en slik mur finner vi hos stipendiat Johan Trovik, skriver Tore Wig. Illustrasjon: Charles Geoffroys La Fille d'O-Taïti (1840) via Maison de Victor Hugo
Annonse

«Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning er det viktigste styringsredskapet i forskningspolitikken.»
«Man kan fortviles over at militære ledere forbereder for krig, men det er deres yrke.»