09:31 - 23. desember 2020

Dommen i klimasøksmålet skyver plikten til å vurdere klimaeffekter ut i fremtiden, skriver Hans Petter Graver

Dommen i klimasøksmålet skyver plikten til å vurdere klimaeffekter ut i fremtiden, skriver Hans Petter Graver.

Tirsdag 22. desember falt dommen i Høyesterett i det såkalte klimasøks­målet. Miljøorganisas­jonene tapte søksmålet på alle punkter. Dommen er et tilbakeslag i bestrebelsene for å stille myndighetene til ansvar for svakhetene i klimapolitikken, skriver Hans Petter Graver. Her: Tidligere høyesterettsdommer Ketil Lund under klimasøksmålets første dag i Borgarting Lagmannsrett, 5. november 2019. Arkivfoto: Camilla Alexandra Lie.
Annonse

«Når synlighet og aktivitet hovedsakelig kun er mulig i digitale kanaler, er det ofte kun de kjente og etablerte som klarer seg.»
«Vi er flere som har opplevd at Doga har beveget seg bort fra det tette båndet til norsk industri og næringsliv.»
«Kappløpet mot kunstig intelligens pågår for fullt, uten at vi har en klar formening om hva vi faktisk er på vei mot.»
«Det er ingen menneskerett, eller trusrett, å drive lærarutdanning.»