08:15 - 28. november 2020

Vi trenger aktiv, ikke passiv, bruk av sosiale medier

Tvangsdigitaliseringen belyser dilemmaer, utfordringer og muligheter rundt digital teknologi på en mangfoldig måte.

Aktiv bruk av sosiale medier fører til nedgang i depressive symptomer, derfor bør vi oppmuntre til bruk av sosiale medier med hensikt om å opprettholde og forvalte sosial kontakt, skriver kronikkforfatterne. Her tar Eirik en selfie med sønnen Lian og Lians mor, Jessica, i en karusell på Karl Johan i Oslo. Foto: Sofie Amalie Klougart
Annonse

«Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning er det viktigste styringsredskapet i forskningspolitikken.»
«Man kan fortviles over at militære ledere forbereder for krig, men det er deres yrke.»