00:05 - 27. november 2020

Vi kunne ha vært allierte

Mye i «motboken» styrker mine konklusjoner, ikke tvert om.

Å kikke nærmere på hva ledende motstandsmenn, handler ikke om å fordømme dem, skriver Marte Michelet. Hennes bok Hva visste hjemmefronten? Holocaust i Norge: Varslene, unnvikelsene, hemmeligholdet er nok en gang oppe til debatt, etter at tre historikere har faktasjekket den. Arkivfoto: Katinka Hustad 
Annonse

«Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning er det viktigste styringsredskapet i forskningspolitikken.»
«Man kan fortviles over at militære ledere forbereder for krig, men det er deres yrke.»