00:05 - 20. november 2020

Tellekantsystemet øker risikoen for at «kunnskap» blir noe som ferdigpakkes, stables og lagres

Hvem skriver vi til når vi skriver de fagfellevurderte artiklene våre, de som er gullstandarden for vitenskapelig kunnskap, spør Jan Grue.

Ta samtalen tilbake: Kunnskapen må ut av arkivet og inn i offentligheten, skriver påtroppende redaktør i Nytt Norsk Tidsskrift i dette essayet. Jan Grue, som selv er forsker og forfatter, advarer mot en utvikling der formidling rettet mot en bredere offentlighet ikke belønnes. Illustrasjon: Peder Bernhardt
Annonse

«Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning er det viktigste styringsredskapet i forskningspolitikken.»
«Man kan fortviles over at militære ledere forbereder for krig, men det er deres yrke.»