00:05 - 27. november 2020

Marte Michelets bok var en øyeåpner

Mens den siste gjennomgangen av kildene blir drøftet, er det grunn til å minne om utgangspunktet. Marte Michelets bok reiste spørsmål mange ikke hadde tenkt på før, skriver Espen Søbye.

Vanskelig kildesituasjon: Illegalt arbeid etterlater seg få skriftlige samtidsdokumenter, og okkupasjonsmyndighetene ødela de fleste arkiver. Å forklare hvorfor det kunne skje, blir derfor en nødvendig oppgave, skriver Espen Søbye. Her: Antisemittisk propaganda i et butikkvindu, Oslo, høsten 1940. Foto: NTB
Annonse

«Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning er det viktigste styringsredskapet i forskningspolitikken.»
«Man kan fortviles over at militære ledere forbereder for krig, men det er deres yrke.»