00:05 - 20. november 2020

Koronakrisen et uhyre interessant sosialt eksperiment, skriver Gunnar C. Aakvaag.

Koronakrisen er et uhyre interessant sosialt eksperiment, skriver Gunnar C. Aakvaag.

Annonse

«Det som virker i statsvitenskap, virker ikke nødvendigvis i antropologi.»