00:00 - 06. november 2020

Istedenfor å diskutere våre funn, tillegger Marte Michelet oss motiver vi ikke har

Det er nedslående for den offentlige debatten.

Mats Tangestuen, historiker og faglig leder ved Jødisk Museum i Oslo og historiker Elise Barring Berggren har skrevet en kritisk bok om Marte Michelet-boken «Hva visste hjemmefronten?» Arkivfoto: Sofie Amalie Klougart
Annonse

«Også Oslo-dialektane er vanskelege for dei som bur andre plassar i landet.»
«Når synlighet og aktivitet hovedsakelig kun er mulig i digitale kanaler, er det ofte kun de kjente og etablerte som klarer seg.»
«Vi er flere som har opplevd at Doga har beveget seg bort fra det tette båndet til norsk industri og næringsliv.»
«Kappløpet mot kunstig intelligens pågår for fullt, uten at vi har en klar formening om hva vi faktisk er på vei mot.»
«Det er ingen menneskerett, eller trusrett, å drive lærarutdanning.»