08:50 - 25. november 2020

Hvor er Undsets menn?

Vigdis Hjorth bagatelliserer smerten i Dea-brevene, skriver historiker og forfatter Christine Myrvang. 

I brevene til Dea Forsberg fabulerte Sigrid Undset om å kunne være sammen med Dea alltid, eller bare lenge ad gangen, skriver Christine Myrvang. Fotografiet av Undset lå ved et brev sendt til Forsberg i 1902. Foto: Søstrene Faber via Digitalt Museum
Annonse