07:50 - 26. november 2020

Hvem bør få vaksine først? Norske myndigheter må tenke nytt

Myndighetene bør ta hensyn til klasse og sosial rettferdighet når de skal prioritere i vaksinekøen, skriver Svenn-Erik Mamelund.

I prioriteringsdebatten så langt er eldre, syke, helsepersonell og folk som bor i områder med mye smitte, blitt foreslått først i køen. Alle ser ut til å ha glemt klasseperspektivet. Dette er overraskende, skriver Svenn-Erik Mamelund. Foto: Sofie Amalie Klougart
Annonse

«Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning er det viktigste styringsredskapet i forskningspolitikken.»
«Man kan fortviles over at militære ledere forbereder for krig, men det er deres yrke.»