08:00 - 08. november 2020

Et (slags) forsvar for kritisk teori

Tore Wigs begrensede syn på hva samfunnsforskning kan romme, bør ikke få skremme vekk dem som ikke deler det.

Tore Wig misforstår den skepsisen til vitenskapelighet som han forsøker å kritisere, skriver kronikkforfatteren, og spør: Hva forklarer at det fortsatt er eksentrisk eller «radikalt» å foreslå at Frankrike skylder å betale tilbake gjelden de påførte Haiti? Her: Slaveopprør mot den franske makten på Haiti. Foto: Bettmann Archive / Getty Images
Annonse

«Også Oslo-dialektane er vanskelege for dei som bur andre plassar i landet.»
«Når synlighet og aktivitet hovedsakelig kun er mulig i digitale kanaler, er det ofte kun de kjente og etablerte som klarer seg.»
«Vi er flere som har opplevd at Doga har beveget seg bort fra det tette båndet til norsk industri og næringsliv.»
«Kappløpet mot kunstig intelligens pågår for fullt, uten at vi har en klar formening om hva vi faktisk er på vei mot.»
«Det er ingen menneskerett, eller trusrett, å drive lærarutdanning.»